Energia Renovable Energia Renovable Energia Renovable Energia Renovable

Energie je životně důležitá pro přežití člověka již od počátku lidstva. Jídlo, které nás udržuje naživu, má v sobě uloženou energii. Během dne přijímáme energii ze slunce jako světlo a teplo. A v noci nám toto poskytují žárovky. Stroje se v počátcích pohybovaly díky lidské nebo zvířecí síle, později díky energii páry nebo energii uvolněné z paliva.

V průběhu své evoluce se člověk naučil využívat různé zdroje energie. Objevil použití ohně, větru, uhlí a o mnoho tisíc let později energii z přírodních zdrojů, která je prakticky nevyčerpatelná. Některé zdroje začal využívat pro ohromné množství energie, již obsahují, jiné proto, že jsou schopné regenerovat, obnovovat se přirozenou cestou…

Solární Energie

Posíleni více než 10 letou pracovních zkušeností v oboru a s prodanými 7 MW během uplynulých 6 měsíců od našeho vzniku jsme se stali experty v instalaci solárních, tepelných a fotovoltaických systémů.

Biotechnologie

Rozvíjíme a vytváříme, společně s českou holdingovou společností NWT, všechny typy zařízení pro lepší využití organických odpadů a pro zpracování jejich energie.

Alternativní Energie

Plně si uvĕdomujeme důležitost a rychlý vývoj v tomto energetickém oboru a navrhujeme řešení pro optimální využití tĕchto přírodních zdrojů.