O SPOLEČNOSTI

Nest – New energy Systems Trade

Jsme komanditní společnost, která vznikla spojení skupiny profesionálů (s bohatými zkušenostmi ze sektoru fotovoltaické solární energetiky) s jednou z největší firem v odvětví obnovitelných energií, mezinárodně známou jako NWT a.s.

NEST společně s holdingem NWT připravilo půdu pro širší distribuční síť fotovoltaických systémů po celém světě a také vyvíjí nové technologie pro odvětví zabývající se biomasou, bioplynem, pyrolýzou, hydrolýzou a dalšími.

Jsme aktivní zastánci politiky a iniciativy zaměřené na rozvoj povědomí o životním prostředí.

Naším posláním je poskytovat čistou energii pro všechna použití a trhy, aby každý, kdo bude chtít, mohl využívat přírodní zdroje, jakož i odpady ze zemědělství a lesnictví rostlinného a živočišného původu.

Kanceláře spol. NEST